Dit document is voor het laatst bijgewerkt op: 22-05-2018

Artikel 1

Definities
Klant, natuurlijk of rechtspersoon die producten koopt bij Papaver Buttons.
Papaver Buttons, de verkoper van de producten zoals vermeld in de door klant aan ons verstrekte opdrachten.

Artikel 2

Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op producten die besteld, verkocht zijn of nog verkocht gaan worden door Papaver Buttons.

Artikel 3

Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten in de internetwinkel van Papaver Buttons zijn in euro’s, incl. btw. maar excl. afhandeling- en verzendkosten.

Artikel 4

Levertijd
Indien niet anders vermeld of vooraf overeengekomen met klant, bedraagt de standaard levertijd 10 tot 15 werkdagen.

Artikel 5

Herroeping Recht
Alle producten van Papaver Buttons worden overeenkomstig specificaties van klant geproduceerd en zijn derhalve uitgesloten van het herroeping recht. Echter kunnen opdrachten kosteloos worden geannuleerd tot aan het moment deze in productie zijn genomen. In alle andere gevallen zal een onkostenvergoeding die redelijk mag worden geacht, maar nooit hoger zal zijn dan het totale orderbedrag, in rekening worden gebracht.

Artikel 6

Garantie
Bij het constateren van eventuele verwijtbare productiefouten zal Papaver Buttons deze kosteloos herstellen en naleveren of anderzijds de klant hierin compenseren tot een maximum bedrag welke gelijk is aan het betreffende product.

Artikel 7

Aansprakelijkheid
Papaver Buttons kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die is ontstaan door het al dan niet verkeerd gebruik van de door Papaver Buttons geleverde producten of door schade die wordt geleden die is ontstaan waarvoor Papaver Buttons afhankelijk is van diensten van derden.

Artikel 8

Toepasselijk Recht
Op alle overeenkomsten door en met Papaver Buttons afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden in strijd is met het Nederlands recht zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.