Wij hebben ons privacybeleid aangepast

Wellicht was u hiervan al op de hoogte. Maar op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) omtrent het beschermen van persoonsgegevens van kracht.

Het was daarom noodzakelijk om ons privacybeleid nog eens na te lopen en deze enigszins aan te passen zodat we ook nu weer aan de nieuwe wetten en regelgeving voldoen.

Team Papaver Buttons